background

Vietnam
  Expo
    Siberia

Chúng tôi mời bạn tham gia triển lãm đa dạng đầu tiên của các nhà sản xuất Việt Nam tại Siberia.

từ 28 đến 30 tháng 5 năm 2018 Đăng ký nhanh

Triển lãm

Các công ty sản xuất hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp định hướng xuất khẩu của Liên bang Nga sẽ giới thiệu sản phẩm và thành tựu công nghệ của họ với mục đích phát triển quan hệ thương mại giữa Siberia và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  • đối tác

  • đối tác truyền thông

  • Với sự hỗ trợ của