background

Vietnam
  Expo
    Siberia

Chúng tôi mời bạn tham gia triển lãm đa dạng thứ tư của các nhà sản xuất Việt Nam tại Siberia.

từ 13 đến 16 tháng 4 năm 2022 Đăng ký thành viên

Tìm hiểu về triển lãm trong 2 phút

Tại sao lại tham dự triển lãm?

Tăng doanh thu

Xuất khẩu sản phẩm của bạn

Nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ

Tìm đối tác mới

Tìm nhà đầu tư hoặc dự án

Nâng cao nhận thức của công ty

trình bày


Triển lãm

Các công ty sản xuất hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp định hướng xuất khẩu của Liên bang Nga sẽ giới thiệu sản phẩm và thành tựu công nghệ của họ với mục đích phát triển quan hệ thương mại giữa Siberia và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

background

Nông nghiệp

background

Xây dựng

background

Sản phẩm điện

background

Công nghiệp chế biến gỗ

background

Khai thác khoáng sản

background

Kỹ thuật

background

Sản phẩm và thiết bị y tế

background

Dịch vụ du lịch

background

Dịch vụ tư vấn

background

Dịch vụ ngân hàng

background

Dịch vụ giao nhận

background

Giáo dục:

background

Triển lãm-hội chợ

Công tác kinh doanh tại Nga

Gói cho các đơn vị tham gia cùng gian hàng triển lãm

  • Các đối tác chung của triển lãm

  • đối tác

  • đối tác truyền thông

  • Với sự hỗ trợ của