background

Hội nghị

 Phòng hội nghị

 

Phòng họp 1

 (diện tích - 38m2, công suất - 10 người với ghế "Bàn tròn", 25 người với bố trí "Nhà hát"):

 • bàn tròn,
 • ghế da đen da (10 chiếc),
 • tủ quần áo,
 • ngực của ngăn kéo,
 • mát hơn.

Phòng họp 2

Phòng họp 2  (diện tích - 38m2, công suất - 10 người với ghế "Bàn tròn", 25 người ngồi "Ghế"):

 • bàn tròn,
 • ghế bành da màu be (10 chiếc),
 • sàn treo,
 • mát hơn.

Phòng họp 3

Phòng họp 3  (diện tích - 38m2, công suất - 10 người với ghế "Bàn tròn", 25 người với bố trí "Nhà hát"):

 • bàn dao crome (2 chiếc),
 • ghế trên chân mạ crôm (10 chiếc),
 • sàn treo,
 • mát hơn.

Phòng họp 4

Phòng họp 4  (diện tích - 48m2, công suất - 35 người với bố trí "Nhà hát"):

 • bàn chân mạ crôm (3 chiếc),
 • ghế (12 miếng),
 • sàn treo,
 • mát hơn.

 Hội nghị

Phòng hội thảo 1

Sức chứa: 100 người.
Diện tích: 260 m2.
Loại chỗ ngồi: "Bàn tròn".
Phòng hội thảo 2

Năng lực: 230 người.
Diện tích: 260 m2.
Loại ghế: "Nhà hát".
Phòng họp 3

Năng suất: 230 người.
Diện tích: 260 m2.
Loại ghế: "Nhà hát".
Phòng hội thảo 2 + 3

Năng lực: 460 người.
Diện tích: 520 m2.
Loại ghế: "Nhà hát".
Phòng họp 4

Năng suất: 230 người.
Diện tích: 260 m2.
Loại ghế: "Nhà hát".
Phòng họp 5

Năng suất: 100 người.
Diện tích: 190 м2.
Loại chỗ ngồi: "Bàn tròn".
Phòng hội thảo 6

Sức chứa: 100 người.
Diện tích: 150 m2.
Loại chỗ ngồi: "Nhà hát".
Phòng hội thảo 7

Sức chứa: 100 người.
Diện tích: 150 m2.
Loại ghế: "Nhà hát".