background

Dịch vụ ngân hàng

Cho đến nay,  các giao dịch tài chính giữa Liên bang Nga và CHXHCN Việt Nam đang ngày một gia tăng. Trong bối cảnh đó, đại diện các liên doanh của các doanh nghiệp Nga và Việt Nam cần công cụ đảm bảo ngân hàng hiệu quả và có sẵn, nhưng với các đặc tính của hệ thống ngân hàng của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đa số các doanh nhân đang gặp một số khó khăn trong việc thực hiện các giao dịch tài chính, ví dụ - sự vắng mặt tiền tệ của LB Nga chuyển đổi trực tiếp thành tiền tệ của Việt Nam và ngược lại, tốc độ giao dịch, cho vay, dịch vụ tư vấn về sản phẩm ngân hàng ...

Ngoài ra, các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng Liên bang Nga đang rất cạnh tranh trên thị trường tài chính của Việt Nam và do quyết định tuyên bố các biện pháp trừng phạt kinh tế của Liên minh châu Âu nhằm vào Liên bang Nga nên các ngân hàng Nga cần thiết phải tìm kiếm thị trường thay thế. Cho đến nay, chỉ có một ngân hàng Nga-Việt là VRB, được tạo ra với sự tham gia góp vốn của ngân hàng VTB-24 phía Liên bang Nga và ngân hàng BIDV từ phía Việt Nam. Với động thái tăng trưởng tích cực trong lĩnh vực tài chính của Việt Nam cũng như tăng trưởng GDP và tăng dân số (xấp xỉ 95 triệu người), nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng sẽ ngày càng tăng.