background

Triển lãm-hội chợ

Ngoài ra, một hội chợ triển lãm riêng biệt của định dạng B2C sẽ được tổ chức theo các hướng sau:

Image

Sản phẩm dệt

Image

Quần áo và giày dép

Image

Đồ gỗ và sản phẩm gỗ

Image

Hàng da và phụ kiện

Image

Sản phẩm làm đẹp và sức khỏe