background

Địa điểm

Trung tâm triển lãm quốc tế Novosibirsk Expocenter được đặt tại: Novosibirsk, Expo-Center, Stantsionnaya, 104

Место проведения выставки Вьетнам Экспо Сибирь