background

Báo chí về chúng tôi

Việt Nam tại trung tâm Siberia của Nga

https://vn.sputniknews.com/opinion/201805265447335-vietnam-expo-siberia/

Việt Nam và Siberia của Nga: mở ra cơ hội cho cả hai bên tiếp cận thị trường của nhau

https://vn.sputniknews.com/opinion/201805305484491-viet-nam-expo-siberia-nga/

 

1. Ngày 28-30 tháng 5 năm 2018 tại Novosibirsk sẽ là triển lãm "Vietnam-Expo-Siberia"

http://huunghivietnga.com.vn/news/28-30-jaya-2018-hlga-v-klvlozbznoid-oloplzpoya-vshopavia-vshcdpkaj-ioml-ozbznshc

2. Ngày 28-30 tháng 5 năm 2018 tại Novosibirsk sẽ là triển lãm "Vietnam-Expo-Siberia"

http://www.nhat-nam.ru/forum3/viewtopic.php?t=417

MASS MEDIA

1. Triển lãm “Viet Nam – Expo – Siberia” tại thành phố Novosibirsk

http://sanphamangiang.com/2018/01/05/trien-lam-viet-nam-expo-siberia-tai-thanh-pho-novosibirsk

2. Doanh nghiệp Nga tìm cơ hội kinh doanh ở Việt Nam

http://news.skydoor.net/news/Doanh_nghiep_Nga_tim_co_hoi_kinh_doanh_o_Viet_Nam/3033085

3. Doanh nghiệp Nga tìm cơ hội kinh doanh ở Việt Nam

http://nuocnga.info/2018/01/18/doanh-nghiep-nga-tim-co-hoi-kinh-doanh-o-viet-nam

4. Doanh nghiệp Nga tìm cơ hội kinh doanh ở Việt Nam

http://tinmoi24.vn/doanh-nghiep-nga-tim-co-hoi-kinh-doanh-o-viet-nam/news-5-1-95901a9f1d8b087e85cb3ad40d7c280d

5. Triển lãm “Viet Nam - Expo - Siberia” tại thành phố Novosibirsk 

http://asemconnectvietnam.gov.vn/Default.aspx?ZID1=23&ID1=1&ID8=72384&pagenum=0

6. Doanh nghiệp Nga tìm cơ hội kinh doanh ở Việt Nam

 http://tintucnuocnga.com/doanh-nghiep-nga-tim-co-hoi-kinh-doanh-o-viet-nam-145538.html

7. Doanh nghiệp Nga tìm cơ hội kinh doanh ở Việt Nam

http://hoinguoivietvolgograd.com/doanh-nghiep-nga-tim-co-hoi-kinh-doanh-o-viet-nam

8.  Doanh nghiệp Nga tìm cơ hội kinh doanh ở Việt Nam

http://baonhanh247.com/bai-viet/doanh-nghiep-nga-tim-co-hoi-kinh-doanh-o-viet-nam-3891774

STATE INFORMATION PORTALS

 1. Mời tham gia Triển lãm “Viet Nam - Expo - Siberia” tại thành phố Novosibirsk

http://socongthuong.binhduong.gov.vn/thong-tin-cong-thuong/xuc-tien-thuong-mai/moi-tham-gia-trien-lam-viet-nam-expo-siberia-tai-thanh-pho-novosibirsk-3339.html

2. Giới thiệu tham dự triển lãm đa ngành Việt Nam EXPO 2018  

http://www.xaydung.gov.vn/vi/web/guest/trang-chi-tiet/-/tin-chi-tiet/Z2jG/166355/417216/gioi-thieu-tham-du-trien-lam-da-nganh-viet-nam-expo-2018.html

3. Doanh nghiệp Nga tìm cơ hội kinh doanh ở Việt Nam

http://baochinhphu.vn/hoi-nhap/doanh-nghiep-nga-tim-co-hoi-kinh-doanh-o-viet-nam/327501.vgp

4. Doanh nghiệp Nga tìm cơ hội kinh doanh ở Việt Nam

http://nhaxuatbancongthuong.com.vn/vi/news/Tin-tuc/doanh-nghiep-nga-tim-co-hoi-kinh-doanh-o-viet-nam-15851.html