background

Điều kiện tham dự

Chúng tôi mời quý vị tham gia triển lãm quốc tế đa ngành đầu tiên "Việt Nam Expo-Siberia", sẽ được tổ chức tại Novosibirsk (Liên bang Nga) từ ngày 28 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2018 với sự hỗ trợ của Văn phòng thị trưởng thành phố Novosibirsk và Chính quyền vùng Novosibirsk.

Mục đích của cuộc triển lãm: Tạo điều kiện cho sự phát triển của quan hệ thương mại trong các lĩnh vực kinh tế khác giữa vùng Novosibirsk và CHXHCN Việt Nam, cũng như sự gia tăng trong thương mại giữa các quốc gia, sự ra đời của những diễn biến đầy hứa hẹn nhất và các mối quan hệ kinh tế cần thiết cho sự phát triển bền vững trong những lĩnh vực khác nhau của cả hai nước.

Hơn 100 phương tiện truyền thông Nga và Việt Nam sẽ cung cấp thông tin hỗ trợ cho sự kiện.

Điều kiện tham gia:

Để tham gia triển lãm, xin vui lòng gửi một đơn bằng cách điền vào các thông tin thích hợp hình thức trên trang web.

Gói cho người tham gia* 

* LLC "Công ty thương mại Siberi" đã phát triển cho bạn gói đặc biệt của người tham gia, để chuẩn bị cho việc triển lãm và ở lại trong thành phố của chúng tôi đã được thoải mái hơn. Việc tính toán chuyến bay trên các tuyến nội địa được thực hiện theo yêu cầu riêng lẻ. Đặt phòng khách sạn thông qua nhà tổ chức triển lãm được thực hiện với mức chiết khấu 10%. Xin vui lòng, làm quen với họ và liên hệ với các nhà quản lý của chúng tôi để làm rõ thông tin và quyết định của các câu hỏi nảy sinh.

Các phần chuyên đề của triển lãm:

Image

Xây dựng

Vật liệu xây dựng và công nghệ, công nghệ xây dựng thấp tầng và các công trình nhà xưởng tiền chế.

Image

Kỹ thuật

Máy móc thiết bị ngành công nghiệp

Image

Sản phẩm điện

điện tử, công nghệ robot, công nghệ cao.

Image

Công nghiệp chế biến gỗ

Công nghệ chế biến gỗ, sản xuất nhà máy đồ gỗ, trình bày cơ sở nguyên liệu, cơ hội liên doanh.

Image

Nông nghiệp

phân bón, công nghệ nông nghiệp, công nghệ chế biến trong chăn nuôi, sản xuất các sản phẩm từ sữa, công nghệ chăn nuôi gia súc.

Image

Khai thác khoáng sản

Các công nghệ hứa hẹn và phương pháp khai thác, phát triển ngành than, tiềm năng tiền gửi cho các nhà đầu tư tiềm năng.

Image

Sản phẩm và thiết bị y tế

Phát triển các loại thuốc mới, cũng như trình bày các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị. Những phát triển mới nhất của thiết bị y tế

Image

Dịch vụ du lịch

Các sản phẩm du lịch và chiến lược phát triển hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa các nước

Image

Dịch vụ tư vấn

Danh mục các dịch vụ cần thiết cho liên doanh và công ty có quan hệ thương mại song phương.

Image

Dịch vụ ngân hàng

Các ngân hàng và quỹ đầu tư sẽ trình bày các chương trình nhằm duy trì và phát triển quan hệ thương mại giữa các quốc gia.

Image

Dịch vụ giao nhận

Các công ty sẽ trình bày các khái niệm cho sự phát triển của dịch vụ trong ngành vận tải hàng hóa, cũng như trình bày khả năng của họ trong việc phân phối hàng hoá của các nhóm khác nhau.

Trong khuôn khổ triển lãm, sẽ có các chương trình văn hoákinh doanh phong phú

Điều kiện tham gia:

Để tham gia Triển lãm, vui lòng gửi đơn bằng cách điền vào mẫu tương ứng trên trang web.

Trên tất cả các câu hỏi để giải quyết:

Pham Zooey

Director of the Department of External Relations coordinator of participants from the Republic of Vietnam

+7 999 469 97 14

scompany@vietexposib.com

Sơ đồ mặt bằng

Kế hoạch triển lãm theo ngành:

1-Nông nghiệp 
2-Cơ khí
3-Khai thác khoáng sản
4-Xây dựng
5-Sản phẩm điện kỹ thuật
6-Ngành công nghiệp chế biến gỗ
7-Các chế phẩm và thiết bị y tế
8-Dịch vụ du lịch
9-Dịch vụ ngân hàng
10-Dịch vụ giao nhận
11-Dịch vụ tư vấn
12-Ngành công nghiệp thực phẩm


Ngoài ra, bạn có thể điền vào mẫu đăng ký và gửi nó qua đường bưu điện: scompany@vietexposib.com

Tải mẫu đơn đăng ký