background

LIÊN HỆ

Đại diện tại Việt Nam:

"Hội đồng Hỗ trợ Tương trợ Kinh tế

Địa chỉ pháp lý: 123 Nguyễn Ngọc Nại, Khương mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Tel. 024 625 329 63

Đại diện tại Nga:

«Công ty Thương mại Siberia»

LB Nga, Novosibirsk, 630001 Zhukovsky st. 102, office 410

E-mail: scompany.nsk@mail.ru
Tel.: +7(383) 303-40-20, +7(383) 303-40-39