background

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

"Liên hiệp Hỗ trợ Xúc tiến Kinh tế"

Văn phòng 1605, phố Nguyễn Thị Định 17T11, phường Trung Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

E-mail: vietsev@gmail.com
Điện thoại: +84 (4) 66746063; Fax: +84 (4) 62510862

Đại diện tại Nga:

«Công ty Thương mại Siberia»

LB Nga, Novosibirsk, 630001 Zhukovsky st. 102, office 410

E-mail: scompany.nsk@mail.ru
Tel.: +7(383) 303-40-20