background

Chương trình doanh nghiệp

Ngày 28 tháng 5:    Giờ làm việc triển lãm từ 9:00 đến 20:00

9:00

Khai mạc (kết hợp phòng hội nghị số 2 và 3)

10:00

Đăng ký thành viên tham gia

11:00

Hội nghị «Cơ hội tại Việt Nam cho các công ty định hướng xuất khẩu ở Nga» (Phòng hội nghị số 4)

14:00

Nghỉ giải lao

14:30

Hội nghị «Các quy trình kinh doanh hiện đại trong nền kinh tế Việt Nam và Nga» ( Phòng hội nghị số 4)

16:00

Hội nghị « Lợi thế cạnh tranh của Siberia trong việc hình thành quan hệ liên vùng» ( Phòng hội nghị số 4)

Diễn đàn 1:  Phát triển thương mại giữa Vùng Novosibirsk và nước CHXHCN Việt Nam.

Diễn đàn 2:  Sử dụng tiềm năng của Novosibirsk và khu vực Novosibirsk để thực hiện các dự án đầu tư chung.

Hội nghị « Thị trường sản phẩm và Dược phẩm Y tế» ( Phòng hội nghị số 4)

16:30

Họp bàn tròn «Cơ khí» (Phòng hội nghị số 1)

Họp bàn tròn « Dịch vụ Ngân hàng và Quỹ Đầu tư » (Phòng hội nghị số 5)

18:00

Họp bàn tròn «Xây dựng» (Phòng hội nghị số 1)

Họp bàn tròn «Chăm sóc sức khỏe» (Phòng hội nghị số 5)

Ngày 29 tháng 5:    Giờ làm việc triển lãm từ 9:00 đến 20:00

9:00

Đăng ký thành viên tham gia

10:00

Hội nghị « Cơ hội đầu tư và hợp tác thương mại giữa Nga và Việt Nam trong bối cảnh của các Hiệp định Thương mại Tự do EAEC - Việt Nam » (Phòng hội nghị số 4)

Diễn đàn 1: ЕАЭС-Вьетнам: первые бизнес-результаты

Hội nghị « Quy định hải quan. Các công cụ để tạo thuận lợi cho các thủ tục ngoại thương » (Phòng hội nghị số 6)

11:30

Hội thảo « Thực tiễn thành công về sản lượng hàng hoá sang các thị trường Châu Á » (Phòng hội nghị số 4)

13:00

Nghỉ giải lao

14:00

Hội nghị « Sự đổi mới trong nông nghiệp» ( Phòng hội nghị số 4)

Hội nghị « Dự án đầu tư trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản» ( Phòng hội nghị số 6)

16:30

Hội thảo « Vai trò của cộng đồng chuyên gia, các tổ chức khoa học và giáo dục trong việc phát triển tiềm năng xuất khẩu» ( Phòng hội nghị số 4)

Họp bàn tròn «Nông nghiệp» ( Phòng hội nghị số 1)

Họp bàn tròn «thăm dò, khai thác và tái chế khoáng sản» ( Phòng hội nghị số 5)

18:00

Họp bàn tròn « Chế biến gỗ: Hướng tới tiềm năng xuất khẩu » ( Phòng hội nghị số 1)

Họp bàn tròn « Sản phẩm kỹ thuật và công nghệ cao » ( Phòng hội nghị số 5)

 

Ngày 30 tháng 5:    Giờ làm việc triển lãm từ 9:00 đến 20:00

9:00

Đăng ký thành viên tham gia

10:00

Hội nghị « Xu hướng và tiềm năng của thị trường du lịch Nga và Việt Nam» ( Phòng hội nghị số 4)

Diễn đàn 1: Du lịch Siberia: Các tiềm năng mới

11:30

Hội thảo « Tính đặc thù của truyền thông liên văn hoá trong môi trường kinh doanh» ( Phòng hội nghị số 4)

13:00

Nghỉ giải lao

14:00

Hội nghị « Vấn đề giao thông vận tải giữa Nga và Việt Nam» ( Phòng hội nghị số 4)

Hội thảo « Mặt hàng sản xuất tại Nga. Hình thành thương hiệu ở nước ngoài»

15:30

Hội nghị « Hợp tác sản xuất giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nga và Việt Nam» ( Phòng hội nghị số 4)

Họp bàn tròn « Dịch vụ giao thông vận tải » ( Phòng hội nghị số 1)

Họp bàn tròn « Dịch vụ tư vấn» ( Phòng hội nghị số 5)

17:00

Họp bàn tròn « Dịch vụ du lịch» ( Phòng hội nghị số 1)

18:30

Lễ bế mạc( Kết hợp phòng hội nghị số 2 và 3)

Song song với các sự kiện, việc trao đổi các địa chỉ liên lạc sẽ được tổ chức cho tất cả người tham gia triển lãm