background

Dịch vụ giao nhận

Kết nối giao thông vận tải giữa Nga và Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển tích cực. Việt Nam đã trở thành một trung tâm sản xuất và giao nhận toàn cầu, đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do trong thời gian gần đây. Vào năm ngoái, khối lượng xuất khẩu đi qua cảng biển của Việt Nam đạt khoảng 427 triệu tấn. Khối lượng xuất khẩu của Việt Nam sẽ đạt 470 triệu trong năm nay. Các hiệp định thương mại tự do (FTA) sẽ làm tăng cả nhập khẩu và xuất khẩu, kích thích sự phát triển của các dịch vụ giao nhận chuyên nghiệp. Gần đây, lĩnh vực giao nhận của Việt Nam đã tăng hơn 20% mỗi năm. Chính phủ đang đầu tư cơ sở hạ tầng để cải thiện vai trò của vận tải hàng hóa, dịch vụ cảng biển và dịch vụ giao nhận. Đổi lại, Siberia là trung tâm của Nga và thông qua khu vực này có tất cả các tuyến đường vận chuyển đi các nơi. Tuy nhiên, sự xa xôi của các cảng biển tạo ra những khó khăn trong việc tổ chức xuất khẩu sản phẩm sang Việt Nam. Về vấn đề này, cần phát triển một kế hoạch vận chuyển tối ưu để giảm chi phí theo hướng này để đảm bảo doanh thu từ thương mại giữa hai nước đạt được hiệu quả cao.